UNDER CONSTRUCTION

накратко

проект „Безопасно в Рила!“

Сдружение „Здраве-Екология-Туризъм“ с подкрепата на Дарителската кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2016 г. реализираха проект „Безопасно в Рила!“, представляващ система за проверка на персонални лавинни предаватели.За поредна година Райфайзенбанк реализира дарителската кампания “Избери, за да помогнеш” с общественозначими проекти в областите здравеопазване, социална сфера, култура и образование, опазване на околната среда. Най-много средства в дарителската кампания се набират от Райфайзенбанк и служителите, които даряват лични средства по избран от тях проект. За всеки дарителски жест на свой служител банката добавя до 100 лв. Средства се набират и от външни дарения. На специално събитие днес 12 януари, заместник кметът по туризма на община Самоков – Люба Кленова, председателят на сдружението„Здраве-Екология-Туризъм“ – Людмила Бързанова, Изп.Директор на ”Бороспорт”-Георги Кочов, членове на БЧК, на Планинската Спасителна Служба, на Българската асоциация по ски свободен и екстремен стил, заедно с медийните партньори, официално откриха съоръжението. То представлява информационна табела и тест уред, който ще проверява дали скиорите, сноубордистите и туристите са включили своя лавинен уред на режим „предаване“, като подава звукова и светлинна сигнализация. Системата е разположена в района на горна станция на кабинковия лифт. Благодарение на тест уреда, скиорите и бордисти могат да бъдат сигурни, че лавинният им предавател работи коректно и в случай на лавинен инцидент ще могат да бъдат открити бързо и спасени. От ПСС напомнят, че в планината хората трябва да са максимално отговорни и да се съобразяват с препоръките на планинските спасители.


„Самоковска кухня с познати и не до там съвети за дома” излезе от печат. Съставител, оформител и автор на корицата е Надка Вардарова, а издател – „Приятел”. В книгата са поместени рецепти за десетки традиционни местни ястия, за салати и сосове, чорби и яхнии, много гозби с картофи. Специални раздели са посветени на десертите, на зимнината и на празничната трапеза. От книгата може да се научи как се приготвят ароматно кьопоолу и бабина супа топчета, пърженица и миане, аин зеле и джам попара, яхния със сушени сливи и мусака по алински, пача и тас кебап, дроб сарма по ярловски и прясно зеле с кайма по белчински, качамак, зелник.

Стартира кампания 2017 на Проект „Красива България”. Община Самоков има готовност с три обекта да кандидатства за финансиране. Община Самоков има готовност да кандидатства по всички три мерки, обявени от проекта за кампания 2017. Проектните предложения трябва да бъдат внесении до 6 февруари. Общината има готовност да кандидаства със сградата на стария родилен дом, която в момента изпълнява административни функции. Има и подготвен интериорен проект за Младежкия дом. Допустими проекто-предложения по другата мярка са за строително-ремонтни дейности на сгради, които са за обществено обслужване в областта на образованието и науката. Общината въстанови строителните книжа на СОУ «Отец Паисий» и на СУ «Никола Велчев», което ще даде възможност да кандидатства за ремонтирането на тези две сгради. Освен по тази мярка на проект «Красива България», общината ще внесе проекта и пред националния доверителен екофонд.

бюджет - обсъждане

Проведе се обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2017

На обсъждането присъстваха общинското ръководство, второстепенни разпоредители с бюджетни средства, ръководители на общинските предприятия, общински съветници и граждани. Зам. кметът по финансовите въпроси Сия Шехтанова представи финансовата рамка на общината за 2017. Общият размер на бюджета е в размер на 32 208 393 лв., като от тях средствата от държавния бюджет са 12 930 793 лв, а собствените приходи – 17 999 297 лв.


Г-жа Шехтанова подчерта, че е заложено увеличение над 6% при изпълнение на собствените приходи, в сравнение с 2016 г. Близо 20% от общия размер на бюджета е предвиден за капиталови разходи през годината. Инвестиционната програма бе представена от гл. експерт Светослав Ранов, който разясни по конкретните параграфи и за кои обекти са предвидени средства. Общия размер на капиталовите разходи е 11 169 182 лв. Предвижда се изграждане на многофункционални спортни площадки в училищата, изграждане на детска площадка в ОДЗ „Звънче” и интерактивна площадка в ОДЗ „Самоково”. Предвидено е закупуването на имуноложки апарат на стойност 100 хил. лв. за МБАЛ. Най-сериозна си остава сумата за инфраструктура. Предвижда се основен ремонт на улици в града. Заделени са и средства за селата, като се залага основно на асфалтиране и ремонт на водопроводи. Отделно са заложени 250 хил. лв. за малки благоустроителни мерки по селата. Има инвестиции и в социалната сфера - в центъра за социална рехабилитация, дом стари хора, домашен социален патронаж. Продължава благоустрояването на „Възраждане” и „Самоково. Ще продължи и съвместната работа с ВиК, като общината ще закупува части за ремонт и подмяна на водопроводи и канали, а ВиК ще извършва строителната дейност. Сериозни средства са заложени и за проектиране, в това число за ОУП на цялата община, ОУП на Околите, ПУП за индустриалната зона, стария център на Боровец и за пазара. Сия Шехтанова подчерта, че в проекта не са индикирани средствата по европейски програми и проекти, а има и такива, които са започнали от миналата година и продължават в 2017. На обсъждането бяха поставени въпроси свързани с доуточняване на разходите по някои обекти или по отношение на предвиденото проектиране. Във връзка с проектирането на пазара, стана ясно, че се предвижда изграждане на пазар от затворен тип, с подземен паркинг. Доуточнено бе, че средствата в размер на 250 хил. лв. за населените места, не са единствените и че отделно от тях са заложени асфалтирането и водопроводите. Разяснено бе, че са заложени средства за доизграждане на осветлението в града и селата. Предвидено е и доизграждане на видеонаблюдението. На поставен от гражданин въпрос, кметът отговори, че тази година са заложени средства за цялостно измиване на улиците в града. По другия казус – защо се налага дооборудване на депото със собствени средства стана ясно, че е направен компромис, за да разполага центърът с компостираща и сепарираща инсталация. Обсъждането продължи повече от час, като основно дискусията се разрази около капиталовата програма на общината.

новини от общината

изменение

До края на месец януари ще бъде гласувано на второ четене изменение на Закона за устройство и застрояване на столична община. В параграф 29 т.7 и параграф 39 т.2 се предлага към столична община да се прибавят землищата на заличените села Калково, Шишманово и Горни Пасарел, т.е. всички места по границата на нашата община и София. По принцип границите на общините се определят със Закона за административно и териториално устройство на Република България, което прави подобни изменения противозаконни.


Община Самоков е категорично против тези изменения, тъй като те показват непознаване историята на България и в частност на Самоков. Споменатите територии винаги и до момента са принадлежали на община Самоков и са в нейните граници. Подобна промяна в границите на двете общини всъщност означава отнемане от територията на нашата община и придаването и към столична. Това е нерегламентирана, противозаконна и противоконституционна промяна. В споменатите местности няма ясно очертана граница, от години съществува административен спор между общините по този въпрос в опити той да бъде решен. Досега това не е направено. Съгласно българското законодателство споровете за граници се решават само по съдебен ред. Такъв съдебен спор до момента не е предприет от никоя от двете страни. Поради всички изложени факти Община Самоков официално ще внесе становище изразът за землищата на Калково, Шишманово и Горни Пасарел да бъде заличен и да не се приема на второ четене като част от закона. Народният представител Радослав Стойчев утре 12 януари, ще внесе предложение за отпадане на спорния текст, което трябва да бъде разгледано от Комисията за регионална политика и местно самоуправление.

Вече са готови партидите за дължимите налози за моторни превозни средства и за такса за кучета за 2017. Няма промяна на данъка върху моторни превозни средства спрямо миналата година. Всеки заплатил цялото си задължение до 30 април, ползва отстъпка в размер на 5%. В община Самоков тече подготовката за стартиране на данъчната кампания за 2017 г. С промяна на промила на облагане на данъка за недвижимо имущество, в момента се залагат преизчисления на данъчните ставки. Те ще бъдат отразени в данъчните съобщения за 2017, които ще бъдат изпратени в края на януари. В данъчните съобщения, освен дължимия данък сгради, ще се съдържа информацията за размера на такса смет, данъка за моторно превозно средство, ако данъчно задълженото лице има такова, както и задължения за предходни периоди. Информация ще бъде дадена и за размера на вноските, ако се избере този начин на плащане, както и за отстъпката, която ще получи лицето, ако заплати целия размер на дължимите налози до 30 април. И тази година заедно със съобщенията всички граждани ще получат и совеобразен отчет за разходването на приходите от местни данъци за 2016 г.

Днес 11 януари основно бяха почистени пешеходните площи около училищата. След дългата ваканция от утре в община Самоков се възобновява учебния процес във всички училища. В тази връзка днес техника и хора, които отговарят за зимното поддържане бяха насочени към зоните около учебните заведения, за да извършат почистване на пешеходните площи. Осигуряването проходимостта на тротоарите е от изключителна важност за обезпечаване сигурността на учениците. Улиците около училищата също са добре почистени, все пак желателно е автомобили да не се оставят за продължително паркиране в тези райони, за да не се затруднява трафика. Утре се възстановява регулярната работа в детските градини. До днес те работеха със сборни групи. По отношение на престоя и паркирането в зоните около детските градини, важи същото. Пешеходните подходи към тях бяха почистени още в началото на седмицата, но и днес повторно бе извършено почистване, заради навалялия вчера нов сняг.

На проведения днес 11 януари, Председателски съвет бе изготвен тримесечен план за заседанията на ОбС. На януарската сесия предстои съветниците да се запознаят с Отчета за изпълнение на Програмите за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. и програмата за приватизация и да приемат програмите за 2017 г. На същото заседание ще се обсъжда и бюджета за 2017 г., като преди това проектът ще бъде разгледан от всички постоянни комисии към ОбС. Заседанието ще се проведе на 27 януари. 23 февруари и 23 март са датите, определени за следващите заседания на ОбС. Предварителния дневен ред включва разглеждане на проекторешение по протоколи на постоянните комисии и докладни записки на кмета. Ако в законово установения срок постъпи питане или становище от граждани, то се включва за разглеждане като предпоследна точка в дневния ред. Заседанията на постоянните комисии за подготовка на януарското заседание започват от началото на следващата седмица – 16 януари и ще продължат до 20 януари – петък, като последна ще заседава комисията по „Финанси и бюджет”.

накратко от общината

пожар

Пожар горя в хотелски комлекс в село Мала църква. В гасенето на пламъците, което е продължило часове наред,  са участвали 10 пожарникари. Горели са 700 квадратни метра покривна конструкция и два тавански апартамента. Пожарът в хотела е възникнал след полунощ. Екипите на пожарната от Самоков и Боровец са гасили пламъците при -20 градуса, като са се редували на смени. Причините за възникването на пожара е неустановена. Запалени сажди в непочистени комини са гасили пожарникарите през изминалите два дни. Началникът на противопожарната служба в Самоков отново апелира за повече отговорност при боравенето на отоплителните уреди – било то на ток или на дърва.


Община Самоков ще предложи на януарското редовно заседание ОбС да утвърди и приеме такси за извършване на услуги с храсторези и моторни триони, закупени от община Самоков. Това ще даде възможност на гражданите да заявяват желанието си за извършване на услугата. Предложените цени са 7,50 лв. без ДДС за един час работа за храсторез и 13 лева без ДДС за работа с моторен трион. Припомняме, че община Самоков закупи и автовишка, която също има утвърден ценоразпис за ползването й по заявка.

До днес 10 януари, в приемната на Дирекция Социално подпомагане - Самоков са подадени 1 183 заявления за отпускането на безплатни винетни стикери за хора с увреждания. Постъпилите документи се обработват в рамките на няколко дни и така поетапно винетките се раздават на правоимащите. От дирекцията напомнят, че старите стикери са валидни до 31 януари, а срок за подаването на заявления няма.

Имената на бебетата родени през миналата година са доста разнородни - става ясно от справка на ЕСГРОН в общината. Имената са от класически и традиционни до такива с чуждестранно звучене. Сред имената за момиченца на преден план излизат Виктория, Крисия, Никол. Много необичайни имена заваляха и в Самоков - като Джорджия, Сарая, Сесилия, Флора. Оглавяващо позицията в списъка на имена за момченца са Кристиян и Мартин. През миналата година в Община Самоков са се родили 340 бебета и в сравнение с 2015-та те са с 9 повече. Най-младата майка през миналата година е 14 годишна. Бащата е неизвестен. 126 граждански брака са сключени през миналата година.

страница 11 от 1018

11

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay


sexyhub Cucumber Insertion Ex Girlfriend Pussy To Mouth Nongfha Ex Girlfriend 2 My Sister Alone At Work Lily Labeau Chastity Cock Prisoner Cute Tattoo Girl Fingering