205 хил.лв. получи Общината

оценка: / 0
лошотличен 

Logo

205 хил.лв. са преведени по сметка на общината

община Самоков получи 205 хил.лв. от капиталната програма на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Средствата са предназначени за изпълнение на част от проекта за реконструкция на външния водопровод, снабдяващ селата Ральово и Райово и обхваща отвеждащия участък към с. Райово. Сега съществуващото техническо съоръжение разпределя неравномерно водата между двете села, има намеса и на човешки фактор по отношение използването на спирателните кранове. Реконструкцията се налага заради сериозни проблеми с водохващането. Съществуващият водопровод е етернитов, аварира често и двете села остават без вода. От друга страна самата вода е с лошо качество. Направено е задание за проектиране от страна на община Самоков и на тази база е изготвен проект. Предстои да бъде изградена нова разпределителна шахта на по-висока кота, така че водата да бъде безнапорна. Ще бъде подменен съществуващият етернитов водопровод от 1200 м, от водохващането до разпределителната шахта с полиетиленови тръби с по-висока плътност, а също така и водопроводния клон, захранващ с. Райово. Общината има проектна готовност и предстои внасяне на проект в предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за изграждане на вътрешния водопровод на селото. Пуснато е обявление за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на външния водопровод. Срокът за подаване на документи и представяне на оферти е 19 ноември.

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay


sexyhub Cucumber Insertion Ex Girlfriend Pussy To Mouth Nongfha Ex Girlfriend 2 My Sister Alone At Work Lily Labeau Chastity Cock Prisoner Cute Tattoo Girl Fingering