новини от общината

оценка: / 0
лошотличен 

изменение

До края на месец януари ще бъде гласувано на второ четене изменение на Закона за устройство и застрояване на столична община. В параграф 29 т.7 и параграф 39 т.2 се предлага към столична община да се прибавят землищата на заличените села Калково, Шишманово и Горни Пасарел, т.е. всички места по границата на нашата община и София. По принцип границите на общините се определят със Закона за административно и териториално устройство на Република България, което прави подобни изменения противозаконни.


Община Самоков е категорично против тези изменения, тъй като те показват непознаване историята на България и в частност на Самоков. Споменатите територии винаги и до момента са принадлежали на община Самоков и са в нейните граници. Подобна промяна в границите на двете общини всъщност означава отнемане от територията на нашата община и придаването и към столична. Това е нерегламентирана, противозаконна и противоконституционна промяна. В споменатите местности няма ясно очертана граница, от години съществува административен спор между общините по този въпрос в опити той да бъде решен. Досега това не е направено. Съгласно българското законодателство споровете за граници се решават само по съдебен ред. Такъв съдебен спор до момента не е предприет от никоя от двете страни. Поради всички изложени факти Община Самоков официално ще внесе становище изразът за землищата на Калково, Шишманово и Горни Пасарел да бъде заличен и да не се приема на второ четене като част от закона. Народният представител Радослав Стойчев утре 12 януари, ще внесе предложение за отпадане на спорния текст, което трябва да бъде разгледано от Комисията за регионална политика и местно самоуправление.

Вече са готови партидите за дължимите налози за моторни превозни средства и за такса за кучета за 2017. Няма промяна на данъка върху моторни превозни средства спрямо миналата година. Всеки заплатил цялото си задължение до 30 април, ползва отстъпка в размер на 5%. В община Самоков тече подготовката за стартиране на данъчната кампания за 2017 г. С промяна на промила на облагане на данъка за недвижимо имущество, в момента се залагат преизчисления на данъчните ставки. Те ще бъдат отразени в данъчните съобщения за 2017, които ще бъдат изпратени в края на януари. В данъчните съобщения, освен дължимия данък сгради, ще се съдържа информацията за размера на такса смет, данъка за моторно превозно средство, ако данъчно задълженото лице има такова, както и задължения за предходни периоди. Информация ще бъде дадена и за размера на вноските, ако се избере този начин на плащане, както и за отстъпката, която ще получи лицето, ако заплати целия размер на дължимите налози до 30 април. И тази година заедно със съобщенията всички граждани ще получат и совеобразен отчет за разходването на приходите от местни данъци за 2016 г.

Днес 11 януари основно бяха почистени пешеходните площи около училищата. След дългата ваканция от утре в община Самоков се възобновява учебния процес във всички училища. В тази връзка днес техника и хора, които отговарят за зимното поддържане бяха насочени към зоните около учебните заведения, за да извършат почистване на пешеходните площи. Осигуряването проходимостта на тротоарите е от изключителна важност за обезпечаване сигурността на учениците. Улиците около училищата също са добре почистени, все пак желателно е автомобили да не се оставят за продължително паркиране в тези райони, за да не се затруднява трафика. Утре се възстановява регулярната работа в детските градини. До днес те работеха със сборни групи. По отношение на престоя и паркирането в зоните около детските градини, важи същото. Пешеходните подходи към тях бяха почистени още в началото на седмицата, но и днес повторно бе извършено почистване, заради навалялия вчера нов сняг.

На проведения днес 11 януари, Председателски съвет бе изготвен тримесечен план за заседанията на ОбС. На януарската сесия предстои съветниците да се запознаят с Отчета за изпълнение на Програмите за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. и програмата за приватизация и да приемат програмите за 2017 г. На същото заседание ще се обсъжда и бюджета за 2017 г., като преди това проектът ще бъде разгледан от всички постоянни комисии към ОбС. Заседанието ще се проведе на 27 януари. 23 февруари и 23 март са датите, определени за следващите заседания на ОбС. Предварителния дневен ред включва разглеждане на проекторешение по протоколи на постоянните комисии и докладни записки на кмета. Ако в законово установения срок постъпи питане или становище от граждани, то се включва за разглеждане като предпоследна точка в дневния ред. Заседанията на постоянните комисии за подготовка на януарското заседание започват от началото на следващата седмица – 16 януари и ще продължат до 20 януари – петък, като последна ще заседава комисията по „Финанси и бюджет”.

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay


sexyhub Cucumber Insertion Ex Girlfriend Pussy To Mouth Nongfha Ex Girlfriend 2 My Sister Alone At Work Lily Labeau Chastity Cock Prisoner Cute Tattoo Girl Fingering