данъци-срокове

оценка: / 0
лошотличен 

патентна дейност

До 31 януари, лицата извършващи патентна дейност следва да подадат декларации в общината където се намира обекта в който се извършва дейността, в която декларират обстоятелствата свързани с определяне на патентния данък.


Те са задължени да подадат и годишна данъчна декларация в срок до 2 май 2017 г. за доходи от дейности подлежащи на облагане с патентен данък. В приложението се декларират приходите, разходите и облагаемият доход от упражняваната патентна дейност през 2016 г. Същевременно в качеството си на самоосигуряващи се лица попълват и справките към годишната данъчна декларация за определяне окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г.

Самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си до 31 януари. Сами определят вида на осигуряването за което правят вноски – за фонд „Пенсии” – за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица. Също до края на месеца лицата – платци на доходи, които са удържали авансов данък на четвъртото тримесечие на 2016 г. следва да подадат данъчна декларация и да внесат удържания данък. Предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, които са изплатили доходи на физически лица през четвъртото тримесечие на 2016 г. и са удържали авансов данък следва да декларират и внесат в бюджета удържаният данък в срок до 31 януари 2017 г. Това се отнася основно за лицата – платци на доходи от наем и от граждански договори през четвъртото тримесечие на 2016 г.

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay


sexyhub Cucumber Insertion Ex Girlfriend Pussy To Mouth Nongfha Ex Girlfriend 2 My Sister Alone At Work Lily Labeau Chastity Cock Prisoner Cute Tattoo Girl Fingering