намерения

оценка: / 0
лошотличен 

инвестиционни намерения

Чрез обществена поръчка община Самоков възлага изготвяне на подробни устройствени планове за реализиране на инвестиционни намерения.


Единият от обектите на поръчката е планът на индустриалната зона, където се предвижда парцелиране на терена за задоволяване на инвестиционни намерения на бизнеса, като по този начин ще има планова основа не само за регулиране на имотите, но и за техническата инфраструктура към тях. Това значително ще повиши атрактивността на територията. Другият план, който ще се възлага е за оформяне на поземлени имоти за жилищно строителство в терена над спортното училище. Всички имоти, оформени с предишния план бяха продадени и сега ще се оформят нови парцели за жилищно строителство. Изискванията са там да се реализира комплексно жилищно строителство с ниско застрояване. Във връзка с предвиденото благоустрояване около бл. 19 в кв. „Самоково” и зоната до „Широкото” ще се възложи изготвянето на план, чрез който да се предвиди терени за озеленяване, спорт и обществено обслужване, както и направа на паркинг при бл. 19. Чрез поръчката ще бъде възложено изготвянето на план на Туристическата градина, като се предвидят всички благоустройствени дейности и инвестиционни намерения в парка, включително и реализацията на проект „Стария Самоков”, до изградения модел на Самоковото . Другият ПУП е за Парцеларен план на довеждащ канализационен колектор и обекти на техническата инфраструктура за Изграждане на канализация и пречиствателна станция за селата Продановци, Райово и Широки дол.

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay


sexyhub Cucumber Insertion Ex Girlfriend Pussy To Mouth Nongfha Ex Girlfriend 2 My Sister Alone At Work Lily Labeau Chastity Cock Prisoner Cute Tattoo Girl Fingering