новини от общината

оценка: / 0
лошотличен 

кандидат за листата с народни представители

Общинската конференция на БСП в Самоков единодушно утвърди името на Радослав Стойчев като кандидат за листата с народни представители, която ще бъде окончателно подредена от Областния съвет на партията през февруари. Конференцията се проведе в събота и участие в нея взеха 100 от членовете на организацията. По време на заседанието беше представен доклад за дейността на общинската организация на БСП и отчет на народния представител в 43-то народно събрание Радослав Стойчев.


Областният съвет на партията ще се проведе след Конгреса на партията, който ще бъде в края на тази седмица. По традиция водачът на листата се определя от НС на БСП, а останалите кандидати се подреждат с тайно гласуване на Обласния съвет. Всички имена от листата ще станат ясни в началото на февруари.

Новите данъчни партиди за 2017 са готови и вече могат да се плащат по касов или по безкасов път. Приключи облагането за 2017 г. и всяко данъчно задължено лице вече може да заплати данъка за моторно превозно средство, данък на недвижимо имущество и таксата за битови отпадъци на касите в общината или по банков път. През тази седмица ще бъдат направени тестовете и на новия ПОС терминал за онлайн плащания и ако не бъдат констатирани проблеми, ще бъде пусната и тази възможност за заплащане на задълженията. Справка за дължимите данъци може да бъде направена на интернет страницата на общината. През февруари ще бъдат разпечатани и изпратени и данъчните съобщения, които и тази година ще бъдат придружени с брошура, която представлява своеобразен отчет за направените през изминалата година харчове от община Самоков. В данъчните съобщения и онлайн справки се съдържа информация не само за задълженията за текущата година, но и за стари. Желателно е да се има предвид, че старите задължения се олихвяват ежедневно, така че сумата се променя непрекъснато. И тази година всички, платили до 30 април ползват 5% отстъпка. За тези, които ще заплащат налозите на части, сроковете за първата вноска са до 30 юни, а за втората – до 30 октомври. След тези дати върху дължимия данък се заплаща лихва.

Общината обяви открита процедура. Процедурата е за Изпълнение на Инженеринг, включващ проектиране, изпълнение на строително монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Самоков, във връзка с реализация на Националната Програма за енергийна ефективност. Обществената поръчка има седем обособени позиции, като един участник може да подаде оферта само за една. Налице е техническо задание, обследване за енергийна ефективност, конструктивно обследване и технически паспорти, което позволява достатъчно точно да се определи прогнозната стойност на обществената поръчка, която е малко над 5 милиона лева.

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay


sexyhub