среща

оценка: / 0
лошотличен 

кадастър

Днес 2 февруари, се проведе среща във връзка с предстоящото изготвяне на кадастър на пет населени места в община Самоков.


Чрез проведена обществена поръчка Агенцията по кадастър е възложила на фирма „ГБС – имоти” изготвянето на кадастър на селата Горни и Долни Окол, Гуцал, Марица и Широки дол. Кадастърът трябва да бъде готов до края на юни. До тогава предстоят редица процедури, които бяха тема на днешната среща. Присъстваха кметът на общината, представители на фирмата – изпълнител, представител на Агенцията по кадастър, главният инженер Юри Бодуров, началникът на отдел местни данъци и такси Йорданка Велева и кметовете на населените места, където предстои изготвяне на кадастър. Кметът Георгиев посъветва кметовете да дадат гласност на процедурата, както и да кажат на собствениците на имоти, че това е подходящ момент да си извадят актуални нотариални актове. Същинската работа ще започне след приключване на работата по изготвяне на геодезическата мрежа на всяко населено място. От следващата седмица стартира разяснителната кампания по населените места, като ще бъдат организирани срещи със собствениците на имоти и ще бъдат разяснени дейностите, които предстоят. По график ще се направи анкетиране, при което собствениците трябва да предоставят документи, с които се идентифицират като такива. В анкетирането и в заснемането ще участват хора, които ще разполагат с документи за легитимация. От друга страна фирмата – изпълнител притежава удостоверение, че има право да борави и съхранява лични данни. Инж. Бодуров даде указания на кметовете да кажат на жителите на населени места добре да оформят границите на имотите си, за да бъдат точно отразени в кадастралната карта. Когато започне същинската работа, служители на фирмата – изпълнител ще се наложи да влизат в дворовете на имотите, за да извършат заснемане. Собствениците имат право да откажат достъп, но трябва да знаят, че в този случай имотът няма да бъде отразен в кадастъра и след това ако се наложи разпоредителна сделка, документите, които трябва да си извадят ще бъдат за тяхна сметка. Йорданка Велева съобщи на кметовете, че ще им бъде даден пълен достъп до данъчните партиди, като по този начин базата данни също може да се ползва за необходимата информация. След изготвянето на кадастралния план, той ще бъде представен за обществено обсъждане и всички собственици на имоти в петте населени места ще могат да се запознаят с него, както и да подават възражения в законово установения срок.

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay


sexyhub