накратко от общината

оценка: / 0
лошотличен 

търг

Днес 2 февруари, се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти.


Проведоха се осем процедури за отдаване под наем на земеделска земя. Обект на първия търг бяха 11 имоти в землището на Самоков. Явиха се двама кандидати, като началната годишна наемна цена бе завишена от 2 726 на 2 888 лева. Още един имот от 1 дка в землището на Самоков бе отдаден на днешната процедура срещу сумата от 25 лв. наем за година на единствения явил се кандидат. По две процедури се проведоха за имоти в землищата на селата Продановци и Доспей. Обект на търг бе един имот от 40 дка, за който се явиха четирима кандидати. Началната тръжна цена от 806 лева бе качена на 1046 лева годишен наем. За другия търг за 19 имота отново в Доспей, с обща площ от 47 дка, се яви само един кандидат, който ги взе за 950 лв. годишен наем. За три имота с обща площ от 50 дка в Продановци се бориха двама кандидати, като началната годишна наемна цена се вдигна от 1008 лв. на 1908 лв. За другия имот от 5 дка в землището на същото село се яви един кандидат, който ще заплаща 100 лв. годишен наем. 17 бр. имоти с обща площ от 173 дка, намиращи се в землищата на селата Злокучане и Рельово бяха отдадени под наем срещу сумата от 3828 лв. Явиха се трима кандидати и обявената първоначална цена бе завишена с 348 лв. Последния имот, отдаден под наем на днешните процедури са 23 ниви с обща площ от 261 дка при годишна наемна цена от 5 240 лв. на единствения явил се кандидат.

Час по безопасност на движението се проведе в училище „Св.Св. Кирил и Методий”. В един различен и забавен час, малчуганите от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” начален курс, научиха полезни неща за движението на пътя, начинът да изберат най-краткия маршрут от дома до училище и как да пресичат безопасно. С някои от правилата те вече се бяха запознали, а от Георги Елин – началник на КАТ-Пътна полиция получиха ценни съвети за прилагането им в практиката и ежедневието. „Ежегодно по пътищата на страната загиват около 1 000 души” - информира Георги Елин като добави, че за 2016 г. загиналите в Самоков са двама. С това той искаше да внуши на децата колко важно е да внимават като се придвижват от едно място до друго и да спазват правилата. При хубаво време повечето деца не пропускат възможността да покарат колело. Има редица важни препоръки, които трябва да знаят и спазват, за да бъде това занимание не само приятно, но и безопасно. Елин показа светлоотразителни жилетки, стоп палка, устройство за тестване употребата на алкохол и др. Децата проявиха особен интерес към техническите средства и оборудване, с които работят пътните полицаи и задаваха разнообразни въпроси.

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay


sexyhub